Saltar navegación

La Fusta

Llegendes urbanes de la fusta:
"Posaré alumini o PVC en comptes de fusta per no haver de pintar cada any..."

Els avanços actuals en el tractament de la fusta allarguen moltíssim el període de manteniment.

Antigament la fusta havia de ser tractada cada temporada amb olis o mescles casolanes de limitada durada. Avui en dia hi ha tractaments que poden allargar aquest procés fins a  cada 10 anys o més en els casos més favorables i un mínim de  cada 4 anys en les orientacions o llocs d'instal·lació on rep  més radiació solar. Així i tot el manteniment és molt senzill, una vegada arribada l'hora de fer-ho.  Recordem que això és per la cara exterior de la porta, finestra  o element de fusta en general. Pel que fa a la cara interior ens podem oblidar per a sempre del manteniment.

Degut a la normativa internacional de contaminació, de cada vegada s'investiga més aquest tema i cada dia els fabricants de productes químics estan més fermats a eliminar els components agressius i tòxics dels seus productes.

Per la nostra banda, ens decantem per emprar els productes menys perjudicials amb el medi ambient i també amb la salut. Principalment productes on el dissolvent és l'aigua. De manera que no tan sols protegim el medi ambient si no que, al mateix temps, evitem evaporacions de dissolvents orgànics, quan  l'objecte tractat ja és a la nostra llar.

En ambients extrems, com els marins, i en llocs que suporten força insolació, els materials que suporten millor la degradació són la fusta, el llautó,  l'acer inoxidable, la pedra...

La fusteria d'interior no te més problema que les possibles taques, quan parlem d'una taula, un paviment de fusta, una tauler de cuina o de bany; o de la humitat que puguem crear dintre d'un bany, etc. Tot i així, sempre dependrà del nivell de protecció que li vulguem donar, l'objecte en qüestió i de la cura que estigui disposat a tenir l'usuari.

Com més protecció li vulguem donar, més agressiu (amb el medi ambient) haurà de ser l'acabat. Malgrat això s'estan investigant nous productes capaços de solventar-ho més netament, i que cada vegada més van desplaçant els antics i menys respectuosos amb la natura.

¿Vols fer-nos alguna consulta?
Vivir con madera