Blog

Joan Sans

19 anys després del muntatge d’un armari enorme a mida. Encara funciona i es vaig mantenir en perfectes condicions… Genial tot. Organització disseny acabats…😍💪